Witam, przesyłam odpowiedź na Państwa pismo z dnia 28.09.2020r.

1. A)

2. C)

3. B)

4. C)

5. A)

Agnieszka Bąk

Referent ds. Kancelarii,

Archiwum i Spraw Organizacyjnych

Urząd Gminy w Bytnicy

TEL. 068 3918700

Pobierz list