W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji  publicznej  z dnia
28.09.2020 r.  Gmina Tarnowiec informuje:

Ad 1.

a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePUAP

d) Zwykłym melem

Ad 2.

b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawienia
się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie  (od 50% do 75%)

Ad 3.

b) Nie

Ad 4.

b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już  rozwiązań

e) Małe zainteresowanie mieszkańców Gminy z już istniejących rozwiązań

Ad 5.

a) Tak,  wdrażamy samodzielnie

                            Z poważaniem

                                            Tadeusz Górczyk

                                  Sekretarz Gminy Tarnowiec

*Gmina Tarnowiec*
38-204 Tarnowiec 211, woj. podkarpackie.
Strona Internetowa: www.tarnowiec.eu
E-mail: ugtarnowiec@ugtarnowiec.pl
Telefon: +48 13 42 555 00
Fax: +48 13 42 555 01 Herb Gminy Tarnowiec

Pobierz list