Bydgoszcz, dnia 27 września 2016 r.

BKO.III.1331.15.2016

Szanowni Państwo,

odpowiadając na wniosek, który wpłynął do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dnia 13 września 2016 r., w załączeniu przekazuję pliki zawierające rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej, które wpłynęły do tutejszego Urzędu w latach 2014 i 2015. Nadmieniam, że ww. pliki zostały zanonimizowane ze względu na ochronę prywatności wnioskodawców.
Ponadto informuję, że we wnioskowanym okresie do Urzędu nie wpłynął żaden wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej, zaś wniosków o informację publiczną wpłynęło odpowiednio w 2014 r. – 82, a w 2015 r. – 77.

z poważaniem
Justyna Tucholska

_____________________________
Justyna Tucholska
Dyrektor
Biura Kadrowo-Organizacyjnego
bko_sekretariat@bydgoszcz.uw.gov.pl

Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz
tel. 52 349 73 20

Załączniki

Pobierz list