Udzielam odpowiedzi na zadane pytania:

1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski sposób.
d) Zwykłym mailem

2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)

3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
b) Nie

4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową

5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?

d) Nie, choć byłaby taka potrzeba

Wójt Gminy

Jerzy Stankiewicz

Urząd Gminy w Makowie

ul.Główna 12

96-124 Maków

46 831 20 17

www.gminamakow.info