W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie iformaci publicznej Urząd Gminy
w Serokomli informuje:

1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest
wybór kilku odpowiedzi)
a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
d) Zwykłym mailem

2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez
Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania
się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)

3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie
funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
b) Nie

4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu?
(możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji

5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej
transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona

Tomasz Boreczek

UG Serokomla

W dniu 28.09.2020 o 10:50, Urząd Gminy Serokomla pisze:
--
Informatyk
Tomasz Boreczek
Urząd Gminy Serokomla

Niniejsza wiadomość, wraz z ewentualnymi załącznikami, stanowi informację chronioną przed ujawnieniem i jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu będącego jej adresatem.

Informujemy, że administratorem danych osobowych użytych w niniejszej korespondencji jest Wójt Gminy Serokomla. Inspektor ochrony danych jest dostępny pod adresem e-mail: {{ email }}

Każda osoba przysyłając drogą elektroniczną wiadomość zawierającą jej dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przenoszenia. Użyte w korespondencji dane są przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi.

Klauzula informacyjna oraz szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej http://gmina.gminaserokomla.pl zakładka przetwarzanie danych osobowych.