Szanowni Państwo,
z upoważnienia Kierownika Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Kielcach w załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 24 sierpnia 2017 roku, nr Adm—0144-103/17 wraz z załącznikiem.
Jednocześnie proszę o nadesłanie zwrotnego potwierdzenia odczytania wiadomości na adres: administracja@kielce.so.gov.pl.
Z poważaniem
Karolina Stasińska
inspektor
Oddział Administracyjny
Sądu Okręgowego w Kielcach

Pobierz list