Szanowna Pani,

W odpowiedzi na wniosek z dnia 11 sierpnia 2017 r. w załączeniu uprzejmie przesyłam wnioskowany rejestr umów oraz skan zanonimizowanego wyroku w sprawie XII K 81/15. Uzasadnienie nie zostało sporządzone.

Orzeczenia w sprawach VIII K 18/13, XVIII K 244/14 oraz X Ka 510/17 zostały przekazane w dniu dzisiejszym do publikacji na Portalu Orzeczeń i powinny być dla Pani widoczne od dnia 28 sierpnia 2017 roku pod adresem www.orzeczenia.ms.gov.pl.

Ponadto informuję, , iż Sąd Okręgowy w Warszawie umieszcza zestawienia przeprowadzonych kontroli ze wskazaniem podmiotu kontroli, rodzaju wykonywanej czynności i zakresu tematycznego kontroli z podziałem na lata. Poniżej przedstawiam link do strony:
http://bip.warszawa.so.gov.pl/artykuly/477/czynnosci-nadzorcze

W kwestii udostępnienia "kalendarza spotkań prezesa" informuję, iż na podstawie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 lutego 2017 r. o sygn. I OSK 1083/15, kalendarz jest dokumentem wewnętrznym, stanowiącym dokument pomocniczy, wspomagający organizację i planowanie pracy. Kalendarz nie stanowi dokumentu urzędowego, ponieważ nie zawiera on oświadczeń woli lub wiedzy i w związku z tym nie jest informacją o sprawach publicznych w rozumieniu art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Z poważaniem

Aneta Krasuska

Inspektor
Oddział Bezpieczeństwa
Sądu Okręgowego w Warszawie

tel. 22 440 40 39
fax 22 440 60 51
e-mail: aneta.krasuska@warszawa.so.gov.pl
al. “Solidarności” 127, 00-898 Warszawa
bip.warszawa.so.gov.pl

Załączniki

Pobierz list