Dzień dobry,
w zał. przekazuję pismo o nr Adm.-058-90/17 z załącznikami.
Z poważaniem
Michalina Hadryś
tel. 32 / 33 80 042
Oddział Administracyjny
Sąd Okręgowy w Gliwicach

Załączniki

Pobierz list