Dzień dobry.

W załączeniu przesyłam pismo
Pana Wiceprezesa Łukasza Kalawskiego
z dnia 24 sierpnia 2017 roku wraz z załącznikami.

Katarzyna Rószczka
Sekretariat Prezesa Sądu

Załączniki

Pobierz list