W związki z pismem z dnia 11.8.2017. przekazanym na adres mailowy Sadu Apelacyjnego w Poznaniu, uprzejmie informuę, iz wobec obszerwnosci informajci, o jakie się Państwo zwracaja , zostanąone udzielone w terminiw późniejszym.

Pobierz list