W związku z pismem z dnia 11.8.2017. przekazanym na adres mailowy Sądu Apelacyjnego w Poznaniu - wpływ do II Wydziału Karnego SA 14 sierpnia 2017r. , uprzejmie informuję, iż wobec obszerności informacji, o jakie się Państwo zwracają, zostaną one udzielone w terminie późniejszym.

Z poważaniem
Z-ca Kierownika II Wydziału Karnego
Sądu Apelacyjnego w Poznaniu
Milenia Brdęk

Pobierz list