(dot. Adm.105.154.2017)

W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź z dnia 25 sierpnia 2017r. Pana
SSA Jacka Pietrzaka wykonującego funkcję Prezesa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku
na Państwa wniosek z dnia 11 sierpnia 2017r. wraz ze stosownym
zobowiązaniem.
Uprzejmie proszę o potwierdzenie otrzymania nin. meila.

Z poważaniem
Insp. Mariola Braca
Oddział Administracyjny
Sądu Apelacyjnego
w Gdańsku

Załączniki

Pobierz list