W dniu 2017-08-11 o 03:24, sprawa-2830@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
Monika Ciszewska

Samodzielna Sekcja Administracyjna
-----------------------
Sąd Rejonowy w Szydłowcu
48 617 87 10
administacja@szydlowiec.sr.gov.pl
http://szydlowiec.sr.gov.pl

UWAGA: Ten dokument może zawierać informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa
i przeznaczone tylko do wiadomości adresata. Zabrania się kopiowania oraz udostępniania
tego dokumentu osobom trzecim przez osoby inne niż adresat. Jeżeli otrzymaliście Państwo
ten dokument przez pomyłkę, prosimy o jego skasowanie i powiadomienie nadawcy. Dziękujemy.

Załączniki

Pobierz list