Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
Stosownie do wniosku z 11 sierpnia 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej, zgodnie z art.13 ust.2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wyznaczono nowy termin na załatwienie wniosku o udostepnienie informacji publicznej. tj. dzień 22 września 2017 r. ze względu na duży zakres wniosku.

Renata Kos
Sekretarka
Oddział Administracyjny
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Pl.Krasińskich 2/4/6
00-207 Warszawa

Pobierz list