Warszawa, dnia 25 sierpnia 2017 r.

Adm-4017-2677 /17

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej wniesiony
elektronicznie ( data wpływu do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w
Warszawie 11 sierpnia 2017 r.) uprzejmie przedstawiam informację.

Odpowiedź udzielona zostaje wyłącznie drogą elektroniczną.

Proszę o potwierdzenie jej otrzymania.

Małgorzata Gogowska

Kierownik Oddziału Administracyjnego

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy

w Warszawie


<http://bip.warszawa.so.gov.pl/artykul/894/1159/sad-rejonowy-dla-m-st-warsza
wy>
http://bip.warszawa.so.gov.pl/artykul/894/1159/sad-rejonowy-dla-m-st-warszaw
y

Niniejsza wiadomość jest własnością Sądu Rejonowego dla m.st.Warszawy w
Warszawie i może zawierać informacje poufne i/lub prawnie chronione. Jeśli
nie są Państwo właściwym adresatem (lub otrzymali Państwo tę wiadomość na
skutek pomyłki), prosimy o tym fakcie niezwłocznie poinformować nadawcę i
usunąć otrzymaną wiadomość. Każde nieautoryzowane kopiowanie, ujawnianie lub
rozpowszechnianie załączonej informacji jest zabronione.

__________ Informacja programu ESET Endpoint Security, wersja silnika
detekcji 15764 (20170718) __________

Wiadomość została sprawdzona przez program ESET Endpoint Security.

http://www.eset.pl lub http://www.eset.com

Załączniki

Pobierz list