Szanowni Państwo,

W zakresie wyłączenia jawności wnosimy o wydanie i doręczenie decyzji odmownej. Nadto wskazujemy, że każde wyłączenie jawności rodzi obowiązek wydania decyzji z urzędu. Nie można pozostawić wniosku bez rozpoznania - a przynajmniej nie doszukujemy się takiego rozwiązania w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Adres stowarzyszenia: ul. Ursynowska 22/2, 02-605 Warszawa.

Odnośnie żądania podpisania wniosku wskazujemy, że nie ma podstaw do zobowiązania nas w tym zakresie - zgadzamy się ze stanowiskiem wyrażonym na naszej stronie internetowej: http://informacjapubliczna.org/aktualnosci/mozna-zmuszac-podpisania-wniosku-o-informacje/

Bartosz Wilk, Szymon Osowski, członkowie zarządu zgodnie z zasadami reprezentacji

Sieć Obywatelska - Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Pobierz list