Szanowni Państwo,

W zakresie wykazania przez nas szczególnie istotnego interesu publicznego wskazujemy, że naszym zdaniem wniosek dotyczy informacji publicznej prostej.

Z poważaniem,

Szymon Osowski, Bartosz Wilk, członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

Sieć Obywatelska - Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Pobierz list