>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
> dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska
> Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji
> publicznych:
>
> 1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest
> wybór kilku odpowiedzi)
> a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
> b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można
> podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
> c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w
> autorski sposób.
> d) Zwykłym mailem
> e) Inny sposób
>
A,D

> 2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez
> Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
> a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się
> mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
> b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez
> pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
> c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez
> pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
> d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez
> pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
> e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet
>
C
>
> 3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa
> urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
> a) Tak
> b) Nie
> c) Trudno powiedzieć
>
C
>
> 4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu?
> (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
>
> a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania
> i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
> b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
> c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
> d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
> e) Inne, jakie?
>
C
>
> 5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej
> transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
> a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
> b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
> c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
> d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
> e) Inne, jakie.
>
D
>
> Zachęcamy do komentarza, jeśli rzucałby on dodatkowy kontekst na
> udzielone odpowiedzi.
>
> Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej
> na adres: {{ email }}
>
> Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z
> zasadami reprezentacji
>
> --
>
> Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
> ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
> tel: 22 844 73 55
> adres email: {{ email }}
> skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
> www.siecobywatelska.pl
> NIP 526282872
> KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
> Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
>
--
Łączę pozdrowienia
Piotr Woźniak

tel.: *13 43 502 12* wew. *115*, fax wew. 126

*Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju*
Al. Słoneczna 28, 38-440 Iwonicz-Zdrój
www.iwonicz-zdroj.pl <http://www.iwonicz-zdroj.pl>
<http://www.iwonicz-zdroj.pl/>

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o
zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej: BIP
<http://www.bip.iwonicz-zdroj.pl/obowiazek-informacyjny-rodo/>
informacją na temat przetwarzania przez Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju
danych osobowych

Załączniki

  • herb.jpg