W odpowiedzi na dostęp do informacji publicznej z dnia 28 września 2020 r.
Urząd Gminy Białopole informuje, że:

Ad 1. W Urzędzie Gminy Białopole mieszkańcy sprawy mogą załatwiać cyfrowo za
pośrednictwem ePuap oraz drogą email.

Ad 2. Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania
się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)

Ad 3. Tak

Ad 4. Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji

Ad 5. Nie, choć byłaby taka potrzeba

Pobierz list