W odpowiedzi na Państwa wniosek niniejszym informujemy:

ad1. Gmina Radziejowice umożliwia:
a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można
podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
c) Zwykłym mailem

ad2. Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez
pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)

ad3. Tak, w Urzędzie Gminy Radziejowice funkcjonuje elektroniczny system
obiegu dokumentów.

ad4. Podstawowe problemy:
a) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
b) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
c) Inne. Brak publicznych rozwiązań chmurowych dedykowanych samorządom.

ad5. Gmina Radziejowice uczestniczy w programach na poziomie samorządu
wojewódzkiego (projekty EAiBW oraz ASI Urzędu Marszałkowskiego). W
kolejnych latach realizowany będzie projekt z funduszy unijnych na który
uzyskana została dotacja.
a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany.

Z poważaniem
Sławomir Janicki

W dniu 28.09.2020 o 08:35, Urząd Gminy Radziejowice pisze:
--
Z poważaniem

*Sławomir Janicki*

Załączniki

  • radz-stopka-email-480px.png
  • 0x0A55637C8B77A641.asc