?Dzień dobry,

w załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Pana Prezesa z dnia 29 sierpnia 2017 roku, znak Adm.-0183-29/17.

--

Z poważaniem,

Paulina Rechnio

Inspektor

Zastępca Kierownika Oddziału

Oddział Administracyjny

e-mail: paulina.rechnio@minsk-mazowiecki.sr.gov.pl

tel. 25 756 49 66 | fax 25 756 49 40

----------------------------------------------------

Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim

ul. Okrzei 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki

tel. 25 756 49 00 | fax: 25 756 49 40

http://minsk-mazowiecki.sr.gov.pl

UWAGA: Ten dokument może zawierać informacje stanowiące tajemnice
przedsiębiorstwa i przeznaczone tylko do wiadomości adresata. Zabrania
się kopiowania oraz udostępniania tego dokumentu osobom trzecim przez
osoby inne niż adresat. Jeżeli otrzymaliście Państwo ten dokument przez
pomyłkę, prosimy o jego skasowanie i powiadomienie nadawcy. Dziękujemy.

Załączniki

Pobierz list