Dzień dobry.
W załączeniu przesyłam pismo Pana SSA Jacka Pietrzaka Wiceprezesa Sądu
Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 29 sierpnia 2017r. wraz z rejestrem umów.
Jednocześnie informuję, że decyzja, o której mowa w ww. piśmie została
przesłana na wskazany adres pocztowy.

Z poważaniem
Karolina Śreniawa-Pisarska
Z-ca Kierownika Oddziału Administracyjnego
w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku

Załączniki

Pobierz list