Szanowni Państwo,

Odpowiadając na wniosek z dnia 11 sierpnia 2017 roku w załączeniu uprzejmie przedstawiam:

- rejestr umów zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 roku do 31 lipca 2017 roku,

- skany orzeczeń wydanych w 2017 roku w wyniku wniesienia apelacji od orzeczeń sądów I instancji zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego,

- skany orzeczeń wydanych w 2017 roku w wyniku wniesienia apelacji od orzeczeń sądów I instancji zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 212 Kodeksu karnego,
Jednocześnie informuję, że dokumentacja przebiegu i efektów kontroli przeprowadzonych w Sądzie Okręgowym w Legnicy oraz wystąpienia, wnioski i opinie podmiotów je przeprowadzających będzie publikowana na stronie: https://www.legnica.so.gov.pl/kontrole-zewnetrzne,m,m1,212,222.
Ponadto informuję, że Prezes Sądu Okręgowego w Legnicy nie prowadzi kalendarza spotkań. W lipcu 2017 roku nie odbył żadnego spotkania z osobami spoza Sądu.

Z poważaniem,

Grzegorz Mastalerz
kierownik Oddziału Administracyjnego
w Sądzie Okręgowym w Legnicy

tel. 76 7545015, 609527915

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku, gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami.

Załączniki

Pobierz list