W odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji z dnia 28-09-2020 r. udzielam
poniżej odpowiedzi na zadane pytania:

1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest
wybór kilku odpowiedzi)
a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można
podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski
sposób.
d) Zwykłym mailem
e) Inny sposób

2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez
Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
Odpowiedź na to pytanie jest subiektywną oceną pracownika udzielającego
odpowiedzi, w naszej ocenie zadane pytanie nie stanowi informacji
publicznej.

3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie
funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
a) Tak
b) Nie
c) Trudno powiedzieć

4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu?
(możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

Odpowiedź na to pytanie jest subiektywną oceną pracownika udzielającego
odpowiedzi, w naszej ocenie zadane pytanie nie stanowi informacji
publicznej.

5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej
transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
e) Inne, jakie.

Nie uczestniczymy w żadnym programie cyfrowej transformacji urzędu.

Szymon Patkowski

Sekretarz Gminy Uchanie

Tel. 84 6577266

Pobierz list