W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 28.09.2020r.

Załączniki