Luzino, 31 sierpnia 2017 r.

Do:
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska
Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa
e-mail: sprawa-3397@fedrowanie.siecobywatelska.pl

ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 24 sierpnia 2017 r. przesłany pocztą elektroniczną, uprzejmie informujemy, że zaistniała konieczność przeprowadzenia analiz niezbędnych do ustalenia, czy wniosek znajduje oparcie w prawie, w szczególności, czy mają do niego zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, a jeśli tak, to czy zachodzą negatywne przesłanki udostępnienia informacji publicznej.
W konsekwencji ustosunkowanie się do wniosku na obecnym etapie nie jest jeszcze możliwe, a wszechstronna jego analiza wymaga skorzystania z uprawnienia określonego w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

W zaistniałej sytuacji informujemy, że ustosunkujemy się do Państwa wniosku po przeprowadzeniu niezbędnych analiz w najszybszym możliwym terminie, nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku, tj. nie później niż do dnia 24 października 2017 r.

Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego maila.

Seweryn Słowi
Główny Księgowy
Dział Finansowo – Księgowy

tel. kom. +48 606694838
tel. +48 58 6782077 w.111
e-mail: seweryn.slowi@gdansk.lasy.gov.pl

Nadleśnictwo Strzebielino
ul. Ofiar Stutthofu 47
84-242 Luzino
tel. +48 58 6782077
fax +48 58 6782078
e-mail: strzebielino@gdansk.lasy.gov.pl

„pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego maila”

Pobierz list