W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek.

Paweł Morek

Inspektor ds. Zarzadządzania Kryzysowego,

Obrony Cywilnej, Spraw Obronnych i Akcji Kurierskiej

______________________________________________

Urząd Gminy Iwanowice

Iwanowice Włościańskie

ul. Ojcowska 11

32-095 Iwanowice

tel. 12 388 40 03 wew. 17

fax. 12 388 40 30 wew. 23

www.iwanowice.pl

<mailto:adm@iwanowice.malopolska.pl> adm@iwanowice.malopolska.pl

Klauzula Poufności

Niniejsza wiadomość e-mail i jej załącznik jest przeznaczona jedynie dla
zamierzonego adresata. Zawiera ona informacje, które mogą mieć charakter
poufny i/lub są chronione przed rozpowszechnianiem i udostępnianiem osobom
trzecim pod rygorem konsekwencji prawnych. Jeśli nie jest Pan/Pani
zamierzonym adresatem niniejszej wiadomości nie powinien jej Pan/Pani
czytać, kopiować lub używać czy tez przekazywać osobom trzecim.
Nieautoryzowane użycie, kopiowanie i udostępnianie osobom trzecim jest
surowo zabronione i może pociągnąć za sobą konsekwencje prawne. W przypadku
błędnego zaadresowania prosimy niezwłocznie powiadomić nadawcę mailem
zwrotnym lub telefonicznie oraz wykasować wiadomość.

Załączniki

  • image001_S4Xb49k.png (nieskanowany) Skanuj
  • odpoweidż_na_wniosek_58.pdf (nieskanowany) Skanuj
Pobierz list