Nadleśnictwo Mircze w załączeniu przesyła odpowiedz na wniosek z dnia 24.08.2017
roku o udostępnienie informacji publicznej.

Uprzejmie proszę o potwierdzenie otrzymania odpowiedzi.

Z poważaniem :

A. Drączkowski

Załączniki

Pobierz list