Witam!

Odpowiedź na wniosek z dnia 29 09 2020 w sprawie "Cyfryzacji gmin" :

Ad.1

- załatwianie spraw za pośrednictwem e-PUAP

- zwykłym mailem

Ad.2

- niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawienia
się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25%)

Ad.3

- w urzędzie istnieje Elektroniczny obieg dokumentów ale wykorzystywany w
niewielkim zakresie - kancelaria i dekretacja pism do pracowników. Brak w
druga stronę od pracownika - kancelaria - do interesanta

Ad.4

- przestarzały sprzęt wykorzystywany w urzędzie ponad 10 lat (serwery stacje
robocze, oprogramowanie)

- brak decyzji o wdrożeniu obiegu dokumentów w pełnym zakresie przez
kierownictwo urzędu

- nastawienie części pracowników do transformacji cyfrowej. Pomimo
istniejącego rozwiązania część pracowników uważa, że wiąże się to z podwójną
pracą i taka postawę popiera kierownictwo.

Ad. 5

Nie obecnie nie realizujemy żadnego programu cyfrowej transformacji. Taki
program był wprowadzany w 2011 roku ale nie został w pełni zrealizowany.

Pozdrawiam!

Jerzy Wawerek

Urząd Miejski w Kocku

tel. 81 8591004 wew.38