Jawor, dnia 2 październik 2020 r.

IT.1431.8.2020

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożony w
dniu 28.09.2020 roku uprzejmie odpowiadam zaznaczając poprzez
wytłuszczenie odpowiedzi w ankiecie:

1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest
wybór kilku odpowiedzi)
*a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap (TAK)*
*b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można
podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym**(TAK)*
c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w
autorski sposób.
*d) Zwykłym mailem**(TAK)*
*e) Inny sposób - FAX**(TAK)*

2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez
Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się
mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania
się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania
się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
*d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez
pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)**(TAK)*
e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie
funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
*a) Tak**(TAK)*
b) Nie
c) Trudno powiedzieć

4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu?
(możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i
wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
*c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji**(TAK)*
d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
*e) Inne, jakie? Przepisy prawa.**(TAK)*

5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej
transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
*c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest
wdrożona**(TAK)*
d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
e) Inne, jakie.

Z poważaniem,
Dawid Bania
dawid.bania@jawor.pl
Urząd Miejski
59-400 Jawor
Rynek 1
tel. (76) 870-20-21 wew.138

Pobierz list