W odpowiedzi na wniosek ( e mail) z dnia 28.09.2020 r. w sprawie
udostępnienia informacji publicznej Urząd Gminy Lubomia przesyła w
załączeniu wymagane informacje.Z poważaniem Janusz Zakrzyk

--
Janusz Zakrzyk
Pełnomocnik ds. OIN
Urząd Gminy Lubomia
ul. Szkolna 1
44-360 Lubomia
Tel. 32 451 66 14 wew. 36

Załączniki

Pobierz list