W odpowiedzi na pytania zadane we wniosku o dostęp do informacji
publicznej odpowiadam:

1. Odpowiedzi a, oraz d.

2. Odpowiedzi b,

3. Odpowiedź b

4. Odpowiedź c,

5. Odpowiedź d,

Pozdrawiam
Bogusław Garbuliński

W dniu 14.09.2020 o 08:05, {{ email }} pisze:
--
Urząd Gminy Szerzyny
tel. 146517300
fax 146517901
www.szerzyny.pl

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że administratorem Państwa danych
osobowych jest Urząd Gminy Szerzyny reprezentowany przez Wójta Gminy.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie:
https://bip.malopolska.pl/ugszerzyny,m,305707,ochrona-danych-osobowych.html