Szanowni Państwo,

Niniejszym udzielam informacji na Państwa wniosek:

1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór
kilku odpowiedzi)

a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap

TAK

b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można
podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym

wdrażamy platformę e-BOI, będzie możliwość stosowania PZ i podpisu cyfrowego

c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski
sposób.

NIE

d) Zwykłym mailem

TAK

e) Inny sposób

NIE

2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w
Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)

a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się
mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)

b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się
mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)

c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się
mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)

d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez
pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)

e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie
funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?

a) Tak

b) Nie

c) Trudno powiedzieć

4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu?
(możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i
wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.

b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań

c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji

d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową

e) Inne, jakie?

platforma ePUAP jest nieintuicyjna i trudna w obsłudze zarówno dla
obywatela, jak i dla urzędnika, nie mówiąc o informatyku, platforma działa
bardzo powoli albo w ogóle, brak łatwo dostępnych i przyjaznych w obsłudze
narzędzi do budowy i publikacji e-formularzy

5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji
urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?

a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany

b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy

c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona

d) Nie, choć byłaby taka potrzeba

e) Inne, jakie.

Z poważaniem

Wojciech Bień
główny specjalista ds. informatyki
Wydział Organizacyjno-Administracyjny
Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą
ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą
tel. +48 95 727 81 11 | fax +48 95 727 81 02 | kom. 607-770-609
www.kostrzyn.pl | <mailto:admin@kostrzyn.um.gov.pl>
admin@kostrzyn.um.gov.pl

Załączniki

  • image001_XBxIhaC.png (nieskanowany) Skanuj
Pobierz list