W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej
informujemy:
Ad. 1 a, b, c , d - tak; e - inny sposób - telefonicznie
Ad. 2 odpowiedź c
Ad. 3 odpowiedź a
Ad. 4 odpowiedź c
Ad. 5 odpowiedź a - projekt e_skarzysko

Agnieszka Jarosińska -Sasal
Urząd Miasta
w Skarżysku-Kamiennej
tel. 41 2520106
Informujemy, że administratorem danych osobowych jest
Gmina Skarżysko-Kamienna reprezentowana przez
Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna.
Proszę o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą
danych osobowych dostępną na stronie internetowej
bip.skarzysko.pl w zakładce "ochrona danych osobowych"