Nadleśnictwo Kolumna przesyła w załączniku odpowiedź na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej.
Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości.
Z poważaniem
Michał Falkowski
Z-ca Nadleśniczego
Nadleśnictwa Kolumna

Załączniki