Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
28.09.2020 nt "Cyfryzacja gmin"

1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest
wybór kilku odpowiedzi)
_a) Załatwienie spraw za pośrednictwem ePUAP_
_b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można
podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym_
c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w
autorski sposób
_d) Zwykłym mailem_
e) Inny sposób

2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez
internet w państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się
mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
_b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania
się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50% do 75%)_
c) Duża część usług urzędu jest jest już możliwa do realizacji bez
pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25% do poniżej 50%)
d) Niewielka część usług urzędu jest jest już możliwa do realizacji bez
pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25%)
e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez internet

3. Czy w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie
funkcjonuje elektroniczny obieg dokumentów?
_a) Tak_
b) Nie
c) Trudno powiedzieć

4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu?
a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i
wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją
_b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań_
_c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji_
d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
e) Inne, jakie?

5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej
transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
a) Tak i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
b) Tak ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań jest już wdrożona
_d) Nie, choć byłaby taka potrzeba_
e) Inne, jakie

--
Maciej Czerkies
Referat Informatyki i Łączności
Urząd Miasta Biała Podlaska
tel. 83 341 64 84

Pobierz list