Szanowni Państwo

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej udzielam
następujących odpowiedzi na zadane we wniosku pytania.

1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór
kilku odpowiedzi)
a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można
podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w
autorski sposób.
d) Zwykłym mailem
e) Inny sposób

2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet
w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się
mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się
mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania
się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez
pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie
funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
a) Tak
b) Nie
c) Trudno powiedzieć

4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu?
(możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i
wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
e) Inne, jakie?

5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej
transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
e) Inne, jakie.

Z poważaniem
Marcin Stański
------
*Urząd Gminy Lutowiska*

*Lutowiska 1438-713 Lutowiskatel/fax +48134610313*

*email: {{ email }} <{{ email }}>www.lutowiska.pl
<http://www.lutowiska.pl/>*
*__________________________________________________*

*Niniejsza wiadomość (wraz z załącznikami) jest przeznaczona wyłącznie **dla
określonego adresata i może zawierać informacje służbowe lub inne **informacje
poufne prawnie chronione. Jeżeli nie jesteście Państwo **właściwym adresem
wiadomości lub otrzymali Państwo tę wiadomość na **skutek pomyłki, prosimy
o tym fakcie niezwłocznie poinformować nadawcę i **trwale usunąć otrzymaną
wiadomość. Każde nieautoryzowane kopiowanie, **przechowywanie,
przetwarzanie, ujawnianie lub rozpowszechnianie **załączonej informacji w
całości lub w części jest zabronione i może być **ono uznane za naruszające
prawo.*

*Ochrona danych osobowych (RODO). Informacje dotyczące przetwarzania **danych
osobowych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy
Lutowiska pod adresem **http://bip.lutowiska.pl/
<http://bip.lutowiska.pl/index.php?id=331>*

*__________________________________________________*

*Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz ten e-mail / Please consider your
environmental responsibility before printing this e-mail.*