Dear Customer,
Your mailbox is filled by 80% and won't accept any new messages once it reaches 100%. Please delete some messages to avoid exceeding your quota or upgrade your mailbox storage size below.

Upgrade Mailbox

Yours sincerely,

Onet Support Team

**************************************************************
Drogi Kliencie,
Twoja skrzynka pocztowa jest zape2niona w 80% i nie przyjmie Cadnych nowych wiadomoBci, gdy osi5gnie 100%. Usu4 niektre wiadomoBci, aby unikn57 przekroczenia limitu, lub zwi9ksz rozmiar skrzynki pocztowej poniCej.
Uaktualnij skrzynk9 pocztow5
Z powaCaniem,

Zesp2 wsparcia OnetuPNG


IHDR67PLTE

``` qqqkkkDDDxxx'''///555????KKK;;;ƲeeeZ{fE+}h_4UUU9OέJ
IDATx cڸl|`C0Hs4Wt7eKv?ɒ/ @}_,[FҌ$AAAAAAAAAAAAAAAAAAA9`
7_
uA+}s:ay05
zM|:Axs\׷_
ɤ
)Oຨ\
Jy *W?݀t\F1U <~}
/^'ƼH5<c
M0p6)ğ<Axv%*Om Is0͝`Fly>8B7
M_t
;h׎t?jܭnՒ ;4ڑAmC3!/ٸC{ۈ:Y,G6BnspHf}|ڪ sz[ی&LsqO"xTQ)
H\j{6>+l&nEΟ|8[Yha*am
\o"&uJVol%)YW]x{͹嶶a-
tBa48k˓
e˟pOls
ܭi?~j7޾V6G
drM
w&.[V pɂugR4)jTU$
Kx}~B
i
J;uiDP
r,άH
m
{
!v{qm^Y-tT/&lZ(ZddiS+, ,o5M\(?bR͌/eZmCy蘒)s#Fe^bT.IG)T֛*&05ӠݴnR\E_I;menCZzlWun
-e
:ZDăR6DS
51DzSvp$)vS&ಙo)ݻ۵
xBq[}[޼)uPh5*lEC?HC(4
!M咇AiMH͝z\53YrѲҶ7}Qi5zEZQ-3אS6F2,ӸA%<R&[k0lZ-SOԈ,S^
q#RrEQ!ȺNKrEc,*ct يM):0 Nڴ_^^U5j#}ZwLA+Z>v mzTF;WQ^֣Zdڥj
4E('ܿ`e+1,Z
h4E!lqk391rl'r2ըtX&=^uiيU'fJ%l\U},npBϸq́"pD/y*~čC
n4u,)x#%8|*Ÿgw)[Ʊ+)}i+<B9&}ӍƙNUifIV+)>s1Ѻ]%D],4y[vyfWlL`w`nT%e5"3bjˎAR6S3J@U]
$]EcJO <N7:߷e LS
҉7f{);ɞ.'Ҁ
+^6Pއ]FZR13pJ
oB6F_saLG
es&dkŰm3f,Qn^ds_;
<Tϩ
-֕KZ۲lm@]u;|w \4Hf$)A e# [[!S6vR
4'ھG(l
:BaV~J`d+dTL%=Yu
{l~!mmd8eˢjf,deK :Pܳm=VswlCBm}vU̷+iB.MhhS]z
4mܦIGsZK֎~^^n?ұ(r@sWXQZűQ^x|.
&ujyis:HN0ޑJ YO6F'F8;KHK
IX[~9]YUa+CVOimj<e+=S!ERI]Z<ddMUr X HmYpEuURdQ1kƮ߳dfQCCb;*ZLEkd}xP*gՆɔ]%?L<ϭrt;i
ajdD&QbvtD-cFCVG=ulv2
k.df<!`~jXѴZ@yRs]:o
lt]_YbVfkWO,ssOaux0nZTsM#y֔MP?::5: nWGHMXM)\8\7ӂzPEx6iMXԙ[aAn&jCEZ
KR30';W=HSj٢IvkxV61OC6W
XVDS????G+zER3Nr|ٙd.n@[ɭ
zjfY4m=1q
}THZZ"E6dیU@
ύh K\7/(z,Ϯ` e:d
dsqY \uh45*ot՜DF5}:^IdrWj06]~5{-zhזg4ԀY#oX-
*eydp^*?){d]99sR
_cs wvY)WkWѼa${|0jkrlz٨k\i͊J3.Wk\_'h^knܧ!R`ْ
'Rnavt$x+@
pA`K&-@ng= ҈M_7o%)
]N????p)gh
/uGk6^l&L>;ot
ׁtͮ}(T\{B
Dڻ'%b
}xNp#7I/vhߧA
|7nqom3f牽&
>=Z͇ĆH
\0a2;>Oî|ﶏ$}
<'XޯӀE[JϜwh7VUMXlWÇV~|uO 
6
     
qIENDB`

Pobierz list