--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Cyfryzacja gmin - odpowiedzi na ankietę ( 0R 1431.31.2020)
Data: Mon, 5 Oct 2020 14:41:45 +0200
Nadawca: Wacław Radoń <sekretarz@stryszow.pl>
Adresat: biuro@siecobywatelska.pl

Dzień dobry,

Poniżej przesyłamy odpowiedzi udzielone na Państwa Ankietę :

1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest
wybór kilku odpowiedzi)
*a) Załatwianie spraw za pośrednictwem e-PUAP
*b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można
podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w
autorski sposób.
*d) Zwykłym mailem*
e) Inny sposób
2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez
Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się
mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania
się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
*c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez
pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
*d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez
pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet
3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie
funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
a) Tak
*b) Nie*
c) Trudno powiedzieć
4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu?
(możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i
wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
*c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
*d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
e) Inne, jakie?
5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej
transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
*a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
*b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
e) Inne, jakie.

Z poważaniem

*Wacław Radoń
**Sekretarz Gminy*

Urząd Gminy Stryszów
34-146 Stryszów 149
tel. 33 8797412; fax 338797423
NIP : 5511690907
email: gmina@stryszow.pl http://www.stryszow.pl

Załączniki

  • herb_JC2cSUQ.gif (nieskanowany) Skanuj