Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, poniżej przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
d) Zwykłym mailem

2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)

3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
b) Nie

4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji

5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?

d) Nie, choć byłaby taka potrzeba

Z poważaniem
Marcin Papla
Sekretarz GiM Węgliniec