Dzień Dobry.

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o dostęp do informacji
publicznej.

Z poważaniem

Marcin Czyżak

Sekretarz Gminy Kakolewnica

Załączniki

Pobierz list