Urząd Gminy Skierbieszów
ul. Rynek 1
22-420 Skierbieszów

Dzień dobry
W odpowiedzi na wniosek udzielam odpowiedzi na pytania:
1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom?
a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
d) Zwykłym mailem

2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy
przez Internet w Państwa urzędzie

b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez
pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)

3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa
urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
a) Tak

4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej
urzędu?
a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do
zaplanowania i wdrożenia zmian technologicznych związanych z
transformacją.

5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej
transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym
samodzielnie?
d) Nie, choć byłaby taka potrzeba

Z poważaniem
Sławomir Kugiel
Sekretarz Gminy Skierbieszów
ul. Rynek 1
22-420 Skierbieszów