W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
28.09.2020 r. dotyczący cyfryzacji gmin Urząd Gminy Korczyna przesyła
odpowiedzi na postawione pytania.
Proszę o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości.

1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór
kilku odpowiedzi)

* a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap* b) Załatwianie spraw za
pośrednictwem innej platformy, na której można podpisać się profilem
zaufanym lub podpisem cyfrowym
c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w
autorski sposób.

* d) Zwykłym mailem* e) Inny sposób 2.

Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w
Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się
mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania
się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)

* c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania
się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)* d) Niewielka
część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się
mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie
funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?

* a) Tak* b) Nie
c) Trudno powiedzieć

4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu?
(możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i
wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań

*c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji *d) Problemy z
dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
e) Inne, jakie?

5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej
transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany

* b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy* c) Nie, nie ma takiej
potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
e) Inne, jakie.