Wyryki-Połód, dnia 30.09.2020 r.

Urząd Gminy Wyryki

Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki

tel. 82 591-30-03, fax. 82 591-31-06

e-mail: sekretariat@wyryki.eu

www.wyryki.eu

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

e-mail: <mailto:sprawa-29057@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
sprawa-29057@fedrowanie.siecobywatelska.pl

W odpowiedzi na wniosek z 28 września 2020 r. w sprawie
udzielenia informacji publicznej Urząd Gminy Wyryki przekazuje niniejszą
odpowiedz na postawione pytania:

1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest
wybór kilku odpowiedzi)

a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap

b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można
podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym

c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w
autorski sposób.

d) Zwykłym mailem

e) Inny sposób

2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez
Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)

a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się
mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)

b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania
się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)

c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania
się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)

d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez
pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)

e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie
funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?

a) Tak

b) Nie

c) Trudno powiedzieć

4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu?
(możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i
wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.

b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań

c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji

d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową

e) Inne, jakie?

5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej
transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?

a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany

b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy

c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona

d) Nie, choć byłaby taka potrzeba

e) Inne, jakie. - Nie uczestniczymy z powodu braku pieniędzy na
finansowanie samodzielnie lub z projektów zewnętrznych.

Z poważaniem

Mateusz Czerniak

UG Wyryki

Załączniki

Pobierz list