Dzień dobry

Poniżej odpowiedzi na pytania:

Ad. 1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap

Ad. 2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)

Ad. 3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
b) Nie

4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji

5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
a) Tak, i wiążemy z nim wielkie nadzieje na zmiany

Pozdrawiam
Marcjan Biegaj
Informatyk

Urząd Gminy w Brzoziu
t: +48 56 49 129 14
a: Brzozie 50, 87-313 Brzozie
w: www.brzozie.pl e: informatyk@brzozie.pl

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Brzozie. Link do pełnej wersji Klauzuli informacyjnej RODO.

______
Przesłane informacje są przeznaczone tylko dla adresata wiadomości i mogą zawierać informacje poufne. Przegląd, dalsze przesyłanie lub inne użycie przesłanej wiadomości i informacji przez osoby inne niż adresaci wiadomości jest zabronione. Jeśli wiadomość została omyłkowo przesłana do Pani lub Pana prosimy o skasowanie wiadomości.-----Original Message-----