Dzień dobry

w załączeniu odpowiedź w złączniku oraz treści emaila.

W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną zdnia28.09.2020 r.
uprzejmie informuję, że odpowiedzi na zadane pytania zaznaczone zostały
podkreśleniem;

1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest
wybór kilku odpowiedzi)
_a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap_
_b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można
podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym_
_c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w
autorski sposób._
_d) Zwykłym mailem_
e) Inny sposób

2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez
Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się
mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania
się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
c_) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez
pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)_
d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez
pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie
funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
_a) Tak_
b) Nie
c) Trudno powiedzieć

4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu?
(możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i
wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
_c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji_
d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
e) Inne, jakie:

5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej
transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
_c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona_
d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
e) Inne, jakie.

            Z up. Wójta Gminy

    mgr Renata Łuniewska

    Zastępca Wójta

--
-----------------------------------------------------------------------

Brol Marek
E-mail: informatyk@miedzna.pl
WWW : http://www.miedzna.pl/
tel. (032)211-61-96 - wew 47, 502 306 959
-----------------------------------------------------------------------
GMINA MIEDŹNA
Urząd Gminy Miedźna
ul. Wiejska 131
43-227 Miedźna
NIP 6381642424
----------------------------------------------------------------------

Uwaga:
Wiadomość jest przeznaczona tylko dla jej adresata. Dostęp osób trzecich do tej wiadomości jest zabroniony. Jeśli nie jest Pan/i adresatem niniejszej wiadomości, informujemy, że jej rozpowszechnianie, kopiowanie, rozprowadzanie lub inne działanie o podobnym charakterze jest zabronione i może być nielegalne. Prosimy o poinformowanie nadawcy oraz usunięcie wiadomości bez otwierania załączników.

Attention:
This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please notify the sender immediately and destroy this e-mail. Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictly forbidden

Załączniki