Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 28.09.2020 r.

W dniu 28.09.2020 o 07:47, {{ email }} pisze:
--
Sekretariat Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym
Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym
ul. Senatorska 5
24-120 Kazimierz Dolny
tel. 81 8810212 w. 20
www.kazimierz-dolny.pl

Klauzula bezpieczeństwa Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym:
Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu,do którego jest zaadresowana i może zawierać treść o charakterze poufnym lub zastrzeżonym.
Uprzedzamy, że wgląd w treść wiadomości e-mail otrzymanej omyłkowo, dalsze jej przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w nim informacje przez osobę lub podmiot nie będący jego adresatem, jest niedozwolone.
Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne odesłanie jej z powrotem do nadawcy oraz o usunięcie jej ze swojego systemu wraz z wszelkimi załącznikami.

Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym dostępne są pod linkiem:
https://umkazimierzdolny.bip.lubelskie.pl/index.php?id=441

Załączniki

  • odpowiedź_na_wniosek_z_dnia_28.09.2020_r..pdf