Dzień dobry.

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 28
września 2020 roku informuję co następuje:

1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór
kilku odpowiedzi)
a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można
podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
d) Zwykłym mailem

2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w
Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się
mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)

3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie
funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
a) Tak

4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu?
(możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji

5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji
urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
d) Nie, choć byłaby taka potrzeba

Z poważaniem


Łukasz Roszkowski
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich

Urząd Miasta i Gminy Bogatynia
ul. Daszyńskiego 13, 59-920 Bogatynia
tel: +48 75 7725220

<mailto:{{ email }}> {{ email }}|
<http://www.bogatynia.pl/> www.bogatynia.pl

<http://bogatynia.pl/content/view/full/75830> Informacja dotycząca
przetwarzania Państwa danych osobowych przez Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni