ORG.1431.62.2020

Dot. wniosku o udostępnienie informacji publicznej

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, przesłany na adres poczty elektronicznej tut. Urzędu w dniu 28 września 2020 r. przesyłam odpowiedź na wniosek:

Ad. 1 a, b, c, d

Ad. 2 b

Ad. 3 a

Ad. 4 e – brak

Ad. 5 c

Z poważaniem

Agnieszka Trzaska

Sekretarz Gminy

Urząd Gminy Bochnia

Ul. Kazimierza Wielkiego 26

32-700 Bochnia