Dzień dobry,

Odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 28.09.2020 informuję:

Ad. 1

załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap,

załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można
podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym,

zwykłym mailem.

Ad.2

dużą część usług w urzędu jest możliwa do realizacji bez pojawienia się
mieszkańca

Ad. 3

W urzędzie funkcjonuje elektroniczny obieg dokumentów

Ad. 4

odpowiedź a,b,c,d,

Ad.5 Urząd uczestniczy obecnie w programie cyfrowej transformacji.

--
Eliza Filipowska - Vasylyev
Kierownik referatu Organizacyjno -Prawnego
tel. 68 3848473 wew.23

Pobierz list